Phascolion (Lesenka) collare: original legend (Selenka et al 1883)

Phascolion (Lesenka) collare: original legend (Selenka et al 1883)
Photographer: Kawauchi, Gisele Y.Rights holder: xxx